Plaatnportret

Plaatnportret: Disarm – Smashing Pumpkins

today10 maart 2024 9 2

Background
share close

Plaatnportret geschreven door Leo van Krukkert.

’t Is een rare wēreld hè ? ’t Gedoe bie The Voice en ok bie de NPO met Matthijs van Nieuwkerk veurop. En met Theo Maassen en goa zo mà deur. Bie den laatst’n gíét ’t, as de bewering’n klopt, um huuseluk geweld. Elke vorm van huuseluk geweld is vèrschrikkeluk en elk ‘geval’ is d’r íéne tevelle. En bie sommige slachtoffers mond het uut in ’t feit det ze laater op hun beurte zelf ok weer geweld gebruukt.

Ik zeg nie det det de oarzaak was van ’t geweld det Jon Venables en Robert Thompson op à zeer jonge lēēftied gebruukt’n mà ondenkbeeldig is het nie, gezien ’t feit hoe ze op-e-voed bint. Ik heb het hierbie oaver een gebeurtenis in Liverpool van 31 joar leene.

’t Slachtoffer van disse beide jochies van pas 10 !! joar was James Bulger. James wön op 12 meert 1990 geboar’n. Mà  nog gees gin 3 joar laater veul d’r  heemoa, mà dan ok kats heemoa niks meer te vier’n. Want op 12 februari 1993 kwaamp hij um ’t lēēm, langdurig zwoar mishandeld deur de beide tienerjochies. Engelaand en de rest van de wēreld waan in shock in ’t kwadroat.

’t Beloop van disse warkeluk on-veur-stel-ba-re gebeurtenis kuj hier lēēzn. Ongeleuf oaverheerst.

Op puur alleent een slechte opvoeding in een a-sociale umgeving kuj zo’n lugubere doad nie skóém. D’r mut hoast wè meer àn de haand wes hem met beide jochies zuj zo denk’n.

Want bèveurbeeld ok de zanger van de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, hef gin fijne opvoeding had. Zien Vá scheidd’n twee moal, hij mos zörg draagn veur zien vèrstandeluk beperkte stiefbreurtie (woaroaver hij ’t mooie líédtie Spaceboy e-skreem hef) en hij wön feiteluk gewoon àn zien lot oaverloatn. Mà hij is met disse abnormale umstandigheedn uuteindeluk heel aans um-e-goane dan de 2 tieners uut Liverpool.

Want Billy Corgan brach met The Smashing Pumpkins in 1993 het album Siamese Dream uut met doarop ’t líéd Disarm. Een líéd det hij skreef n.a.v. zien jeugdervaringen en de slechte relatie met zien oale luu. Hij kampm met depressiviteit mà had nie de móéd um zichzelf of zien oale luu wat àn te dóén.

In plaase doarvan besleut Corgan dus um zien gevuul in een líédtie te vèrpakk’n. En dan nie met een kwoadoardige bosschop en op agressieve toon mà met een ‘ontwapenende’ tekst en glimlach. Hij zingt ’t líéd rechtstreeks e-richt àn zien Vá.

Billy Corgan hopp’n met zien tekst zien oalders in te loat’n inzíén det hun zönne bes okee was. Det ze hum vèkeerd behandeld hebt. De tekst was bedoeld um ze wroeging te loat’n bezörg’n doaroaver.

Uulle mut de videoclip mà is bekiek’n en beluustern of Billy Corgan doarin e-slaagd is.

De video bevat beeld’n van een heel jonge Billy Corgan, beeld’n die een extra lading geeft àn zien líédtie. Iemand uut ’t publiek raakt bie ’t heur’n van de openingszinn’n geliek à geëmotioneerd. En det kan ik mie goed veurstell’n want oe jonge joar’n, oe jeugd heurt onbekommerd en onbezörgd te wēēn, iets wat helaas veur velle wichter nie opgíét:

Aj dit een mooi Plaatnportret vind dan kuj hum mèschien toevoeg’n àn oe Top700 líéste. Ik zeg nie det Disarm op 1 mut komm’n mà een plaatsie argens in ‘DE 700’ zol bes mooi wēēn.

Written by: Redactie Top700

Rate it

Previous post

Nieuws

Vanaf vandaag kan er gestemd worden!

Vanaf vandaag kan er gestemd worden!!  16 t/m 20 augustus is het weer zo ver. Dan knalt de Luttenbergse Top 700 weer over het internet, door de ether en uit de speakers van Elckerlyc. Maar ja, geen Top 700 zonder jouw ingediende favoriete songs. Dus verzamel ze in je hoofd of, nog beter, op papier en vul ze in op de Top 700 site. Iedereen met een Luttenbergse connectie mag meedoen, dat is dus ook al als je bijvoorbeeld één keer door […]

today1 maart 2024 10 1

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%