Laatst bijgewerkt: 17 januari 2021

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website: luttenbergtop700.nl gebruikt die wordt beheerd door Luttenberg Top 700.

Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de service.

Intellectuele eigendom

De service en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Luttenberg Top 700 en zijn licentiegevers.

Links naar andere website

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Luttenberg Top 700.

Luttenberg Top 700 heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Luttenberg Top 700 niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of beschikbare diensten op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieafwijzing, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Uw gebruik van de service is op eigen risico. De service wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De service wordt geleverd zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Wijzigingen

Wij behouden ons recht om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven gebruiken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

0%